Qmpiao.com :ลงประกาศฟรี โพสท์ฟรี

หมวดหมู่ทั่วไป => เครื่องดนตรี => ข้อความที่เริ่มโดย: ispeed9 ที่ กรกฎาคม 15, 2018, 05:40:52 AM

หัวข้อ: สินค้าและบริการ งานพิมพ์ สิ่งพิมพ์ โฮโลแกรม สติกเกอร์ สินค้าคุณภาพสูง สิ่งพิมพ์กันปลอม
เริ่มหัวข้อโดย: ispeed9 ที่ กรกฎาคม 15, 2018, 05:40:52 AM
บริษัท ไทย ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (TSP) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 บริหารงานโดยคุณอมร ปิติ ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมมาก่อนเกือบสิบปี จุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง TSP เพื่อพัฒนาธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมให้ครบวงจรและสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ การค้นคว้า วิจัย พัฒนา สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ล้ำสมัยและป้องกันการลอกเลียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมของคนไทยจึงทำให้สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมเป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายและปลอดภัย ในการที่จะพัฒนาธุรกิจของท่านอย่างไร้ความกังวลอีกต่อไป
นอกจากการพัฒนาสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแล้ว TSP ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้าและข้อมูลของลูกค้าควบคู่ไปด้วย
ปัจจุบัน TSP ได้พัฒนาสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมมากมายหลายประเภท แต่ยังคงให้บริการสิ่งพิมพ์ทั่วไปควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่เน้นคุณภาพสูง โดยให้บริการตั้งแต่การออกแบบจนส่งมอบถึงสถานที่แบบ ONE STOP SERVICE

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้
สินค้า และ บริการ (http://th-th.thaisecurityprinting.com/company-profile)

ติดต่อเรา (http://th-th.thaisecurityprinting.com/contact)